Lietuvos neardomųjų bandymų ir techninės diagnostikos draugija

Buveinės adresas:


Studentų g. 50-126,

LT-51368 Kaunas,

Lietuva

 

Tel.: +370 37 351162

Faksas: +370 37 451489

El. paštas: info@lnbd.lt

Draugijos prezidentas:

Draugijos valdybos pirmininkas:

Valdybos atsakingasis sekretorius:

prof., habil.dr. Rymantas Jonas Kažys

doc., dr. Reimondas Šliteris

dr.Vincas Valavičius